Vår flotta

Concordia Maritimes flotta består av fem produkttankfartyg av P-MAX-typ.

Vår flotta    
FartygsnamnDWTIsklassÅrSysselsättning
P-MAX    
Stena Premium 65 200 1B 2011 Timecharter t.o.m 2026
Stena Polaris 65 200 1A 2010 Timecharter t.o.m 2023, med optioner på förlängning till slutet av 2026
Stena Provence 65 200 1B 2006 Timecharter t.o.m 2026
Stena Progress 65 200 1B 2009 Timecharter t.o.m 2026
Stena Penguin 65 200 1A 2010 Timecharter t.o.m 2026