Vår flotta

Vår flotta      
Fartygsnamn DWT Isklass År Sysselsättning Stena Bulks sysselsättning av fartyget
P-MAX          
Stena Premium 65 200 1B 2011 Timecharter t.o.m 2026 Time charter till november 2024. CPP, Atlanten. Kontrakt ingånget 17 september 2021.
Stena Progress 65 200 1B 2009 Timecharter t.o.m 2026 Time charter till oktober 2024. CPP, Atlanten. Kontrakt ingånget 17 september 2021.
Stena Polaris 65 200 1A 2010 Timecharter t.o.m 2023, med optioner på förlängning till slutet av 2026