Aktieägare

Uppdaterad 2019-01-18.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sphere 52,4 73,0
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 2,9 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Horton Hannibal 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Morgan-Åke Åkesson 1,7 1,0
Catella Bank 1,6 0,9
KBC Bank NV 1,0 0,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0,9 0,5
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 092 74,8%
1 001–10 000 830 20,1%
10 001–20 000 81 2,0%
20 001– 134 3,2%
Totalt 4 137 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 10,2 5,8
Svenska ägare 89,8 94,2
Varav
- Institutioner 64,2 79,6
- Privatpersoner 25,6 14,6
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 70,8 83,3
20 största ägarna 76,5 86,6
100 största ägarna 87,7 93,0