Hållbarhetsrapport 2022

Concordia Maritime publicerar varje år en hållbarhetsrapport. Här beskrivs arbetet inom prioriterade områden, utvecklingen under det gångna året och fokus framåt. I rapporten beskrivs  även interna och externa ramverk samt hur styrning och uppföljning bedrivs. 

Läs rapporten.