Bolagsstämma

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime Aktiebolag (publ)

Concordia Maritime Aktiebolag (publ), org.nr 556068-5819, med säte i Göteborgs kommun, kallar till årsstämma den 13 juni 2024 kl. 13:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Nordstadstorget 6, 404 21 Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12:45.

Föregående år